Sportlovet - BalettAkademien

Sportlovet - studio rågsved!

________________________________________________________________________________________

Kalender Vårt Rågsved

Rågsved har ett rikt föreningsliv,

här hittar du en gemensam kalender

för deras aktiviteter


1977 organiserade ungdomar på Rågsveds fritidsgård ett stormöte kring kravet på nya lokaler, frustrerade över att staden bara satsade pengar på det nya kulturhuset vid Sergels torg. Kulturföreningen Oasen bildades året därpå för att skapa opinion.

Ebba Grön spelade på Oasens scen och skrev för evigt in sig i den svenska musikhistorien. 1979 blev kampen för kulturen i Rågsved en riksangelägenhet när medborgarrådets lokaler under parollen ”Starta det första lokala kulturhuset i Stockholm”. Ockupanterna ville ha ”plejs för såna som oss” som Ebba Grön sjöng i låten We are only in it for the drugs. De hade tröttnat på att lokaler stod tomma samtidigt som behovet av att mötas och uttrycka sig var enormt.

1980, som en förlängning av denna process, bildades Rågsveds Folkets hus förening.