Rågsveds Konsthall är en mötesplats för öppenhet, nyfikenhet och som på olika sätt ska åskådliggöra mångfald. Konsthallen är också ett fönster mot omvärlden, inte bara det fysiska rummet i Nya Rågsveds Folkets Hus utan också ett fönster mot lokalsamhället och dess oändliga utbud av upplevelser, konst och arkitektur.


I konsthallen erbjuds inte bara konst i dess vidaste bemärkelse utan också möjlighet till medskapande, ett rum för alla kreativa utan en vägg, för alla som har något att berätta men saknar publik, den som vill prova något nytt. Vi är öppna för kreativa samtal!

 

Välkomna!


Vill du ställa ut?

Vi tycker det är oerhört intressant att låta diamentralt olika konstnärer ställa ut hos oss.

Hör därför av dig så pratar vi om vad du har för tankar och idéer!

Ta kontakt genom att maila eller med ett besök!